W dniach 8-14 sierpnia 2022, z przyczyn technicznych nasze fokarium otwarte w godzinach 10-16. Karmienia fok z prelekcją o 11, 12:30, 14:00 i 15:30.