Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupa LOTOS S.A. zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie ozdoby świątecznej przedstawiającej jeden z dowolnie wybranych organizmów morskich zamieszkujących Bałtyk z wtórnie wykorzystanych tworzyw sztucznych.

Termin nadsyłania prac: 21.12.2020 roku (liczy się data dostarczenia ozdoby do siedziby Organizatora).

Rozstrzygnięcie konkursu: 23.12.2020 roku.

Ogłoszenie oraz wyniki konkursu wraz ze zdjęciami nagrodzonych prac zostaną opublikowane na profilu facebookowym fokarium (https://www.facebook.com/Fokarium/), a wszystkie przysłane na konkurs ozdoby zawisną na tegorocznym drzewku bożonarodzeniowym w helskim fokarium.

Nadesłane prace będą oceniane zarówno pod względem trafności odzwierciedlenia cech gatunku zamieszkującego Bałtyk, jak i pomysłowości we wtórnym wykorzystaniu tworzyw sztucznych.

Ozdoby będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 14 lat oraz 15 – 18 lat. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu). 

Pobierz regulamin i załączniki.

 

Tags: , ,