Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry 
Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański 
ul. Morska 2, 84-150 Hel
tel. 58 / 675-08-36, fax. 58 / 675-04-20
hel@ug.edu.pl


dr Iwona Pawliczka – Kierownik
iwona.pvp@ug.edu.pl
– biologia i ekologia ssaków morskich


Dział obsługi ruchu turystycznego fokarium

Marta Próchniak – Koordynator zespołu obsługi ruchu turystycznego i rozliczeń fokarium
marta.prochniak@ug.edu.pl
– koordynacja ruchu turystycznego w fokarium
– zarządzanie i rozliczenia fokarium
– koordynacja wolontariatu w sezonie letnim (czerwiec-wrzesień)


Dział hodowli i rehabilitacji fok
seal_care@ug.edu.pl

mgr inż. Wioleta Miętkiewicz – Koordynator zespołu opiekunów fok
wioleta.mietkiewicz@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok
– koordynacja rehabilitacji fok

mgr Natalia Makałowska – Kur
dłuższa nieobecność pracownika

Katrzyna Kucharska
katarzyna.kucharska@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok

Martyna Lenarczyk
martyna.lenarczyk@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok,
– koordynacja wolontariatu w sezonie pozawakacyjnym (październik-maj)

lek. wet. Paulina Rosadzińska
paulina.rosadzinska@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok,
– leczenie i rehabilitacja fok