W Bałtyku występują trzy gatunki fok.

Foka szara (Halichoerus grypus)

Najliczniejszy, choć wciąż zagrożony, gatunek fok zamieszkujący głównie obszar południowego Bałtyku. Jest najczęściej spotykaną foką na polskich plażach.
Obecnie liczebność bałtyckiej populacji foki szarej szacuje się na około 30 tys. osobników. Stan sprzed II wojny światowej to około 100 tysięcy fok.

Foka obrączkowana (nerpa) (Phoca hispida)

Bardzo rzadko spotykana w naszej części Bałtyku. Zamieszkuje głównie obszar Zatoki Botnickiej i, w niewielkiej liczbie Zatoki Fińskiej oraz Zatoki Ryskiej.
Stan populacji bałtyckiej nerpy szacuje się na około 10 tysięcy osobników. Na początku XX wieku żyło ich w Bałtyku około 200 tysięcy.

Foka pospolita (Phoca vitulina)

Najmniej liczny z żyjących w Bałtyku gatunków fok. Spotkanie z nią należy do prawdziwej rzadkości. Zamieszkuje południowe wybrzeża Szwecji.
Obecnie stan bałtyckiej populacji tego gatunku szacuje się na około 1000 osobników, z czego większość zamieszkuje szwedzką wyspę Olandia.