Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu prowadzi ośrodek rehabilitacji fok, który niesie pomoc zwierzętom potrzebującym opieki i leczenia. Pacjenci ośrodka to głównie focze szczenięta.Najgorętszy okres w naszej pracy przypada na wiosnę. Na przełomie lutego i marca na świat przychodzą foki szare, głównie na wybrzeżach północnego Bałtyku – w Finlandii, Estonii czy Szwecji. Pierwsze tygodnie życia małe foczki powinny być pod opieką mamy, ale niektóre z nich z różnych powodów zbyt wcześnie tracą z nimi kontakt i nie są gotowe na samodzielne życie. Wtedy te pierwsze tygodnie życia są dla nich niezwykle trudne. Nie wszystkie focze maluchy potrafią sobie poradzić. W tak wczesnym okresie powinny być karmione wyłącznie matczynym mlekiem, stąd nie potrafią jeszcze polować na ryby, są wygłodzone i odwodnione, a często także chore.

W ostatnich latach trafiło do nas kilkadziesiąt szczeniąt. Opiekę nad naszymi pacjentami sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel. Po wyleczeniu, odkarmieniu i upewnieniu się, że maluchy są przygotowane do podjęcia życia na wolności, wypuszczamy foki z powrotem do Morza Bałtyckiego, do ich naturalnego środowiska życia.

Jesteśmy JEDYNYM ośrodkiem rehabilitacyjnym fok w Polsce. W Stacji Morskiej działa również od 1999 roku fokarium, którego głównym zadaniem jest wsparcie ochrony bałtyckich fok oraz prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej. Tu można dowiedzieć się o życiu tych zwierząt i o tym, jak można im pomóc.

Potrzebujemy wsparcia tych, którym nieobojętny jest los tych zwierząt. Potrzeb jest bardzo dużo, a z roku na rok wraz z przybywającymi pacjentami ośrodka przybywa zadań i pracy, a także potrzeb związanych z wyposażeniem ośrodka w sprzęt do transportu zwierząt, pokarm, lekarstwa, środki higieniczne i sprzęt niezbędny do zapewnienia małym pacjentom dostatecznej opieki.

Można nam pomóc na trzy sposoby. Zostając wolontariuszem, jeśli spełnia się wszystkie wymagania opisane tutaj. Możesz też zrobić zakupy w Sklepiku Fokarium. Zachęcamy również do wsparcia finansowego i przekazywania darowizna na www.ratujemyzwierzaki.pl/fokarium

Zebrane w ten sposób środki sa przeznaczane na dofinansowanie działań związanych z opieką i kuracją fok na rehabilitacji. Pomogą nam sprawniej dotrzeć do potrzebującej foki, zapewnić jej jak najlepszą opiekę, w tym opiekę weterynaryjną, tak, aby zwierzęta mogły wrócić po leczeniu do Bałtyku.

Dzięki Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która pomaga nam w naszych działaniach, możemy prowadzić zbiórkę funduszy na www.ratujemyzwierzaki.pl/fokarium