To kolejny rok, kiedy Grupa LOTOS S.A.  wspiera i jest partnerem Programu społeczno-edukacyjnego „Kierunek Bałtyk” w zakresie ochrony bioróżnorodności Bałtyku i edukacji ekologicznej!

Program „Kierunek Bałtyk” realizowany, dzięki wsparciu Grupy LOTOS S.A., we współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu obejmuje szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności w zakresie:

  • Kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. STWORZYWA MORSKIE (warsztaty dot. zanieczyszczenia plastikiem oraz mikroplastikiem Morza Bałtyckiego, cykl rejsów edukacyjnych realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych Błękitnej Szkoły);
  • Kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. MIESZKAŃCY BAŁTYKU – POZNAJ BY CHRONIĆ (stworzenie panelu edukacyjnego dotyczącego problemu eutrofizacji Morza Bałtyckiego, interaktywnego placu zabaw z tablicami aktywności i urządzeniami edukacyjnymi na terenie Stacji Morskiej);
  • Edukacji bezpośredniej w postaci lekcji i warsztatów Błękitnej Szkoły stacjonarnej i wyjazdowej oraz letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służącej przekazywaniu najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego życia, zagrożeniach antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia plastikiem i metodach ich ograniczania.

Zapraszamy do odwiedzin profilu Fokarium oraz FRUG w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować Państwa o naszych wspólnych działaniach z Grupą LOTOS.