Dziękujemy za ogromne zainteresowaniem pomocą w czasie wolontariaty letniego. Prosimy zapoznać się z listą osób ostatecznie przyjętych na wolontariat.

LISTA WOLONTARIUSZY ostatecznie PRZYJĘTYCH NA TURNUSY 2022