Dziękujemy za ogromne zainteresowaniem pomocą nam!

Tu znajdziecie LISTĘ WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH OSÓB na turnusy 2022 – POBIERZ

Tu zaczyna się  II ETAP REKRUTACJI:

  • Jeśli na liście jest Twoje nazwisko, prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w danym turnusie – wolontariat.hel@ug.edu.pl
  • Potwierdzenia przyjmujemy do 19 maja, do północy – TYLKO MAILOWO!
  • Kto nie zmieści się w terminie i nie potwierdzi udziału zostanie wykreślony z listy.
  • Jeśli nie możesz/nie chcesz wziąć udziału w wytyczonym terminie po prostu nie potwierdzaj.
  • Po 19 maja – w przypadku braków osobowych na turnusach – uzupełnimy listę – będziemy dzwonić do wybranych osób.
  • 25 maja pojawi się tu ostateczna LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA WOLONTARIAT LETNI 2022 (III etap rekrutacji)