Założyciel i wieloletni Szef Stacji Morskiej UG w Helu, Profesor Krzysztof Skóra, którego nie ma z nami od kilku już lat, otrzymał pośmiertnie prestiżową nagrodę “Rzeczpospolitej”, Zielonego Orła. Jego misja jest kontynuowana, a przekaz upominający się o ochronę przyrody Morza Bałtyckiego nie traci na ważności. Był inspiracją, człowiekiem, który ukochał Bałtyk i podporządkował mu całe swoje życie.

Jak powiedziała na uroczystym wręczeniu nagród jego córka Jagna Skóra: “Taty nie ma już z nami kilka lat, ale to miłe i wzruszające, że Jego praca wciąż jest wyróżniana nagrodami. Nie mam jednak wątpliwości, że dla Niego znacznie większą nagrodą jest to, że dzięki Jego pracy zwiększyła się wiedza i świadomość społeczeństwa na temat morza”.

Profesor Krzysztof Skóra jest wciąż z nami. Bez niego nie byłoby Stacji Morskiej w Helu z fokarium, Domem Morświna, halą konferencyjną i koncepcją w części zrealizowanej Błękitnej Wioski. Dziś nosimy jego imię i kontynuujemy rozpoczęte przez Niego dzieło.