W związku z prowadzonym przez Urząd Miejski w helu remontem bulwaru nadmorskiego w dniach od 18 stycznia do 5 lutego 2023 roku wyłączony z użytkowania będzie odcinek bulwaru przy Fokarium. Dojście do fokarium od ul. Morskiej będzie niedostępne. Prosimy kierować się od ul. Lipowej, następnie w lewo,  ul. Portową do wejścia. Wyjście z fokarium odbywać się będzie bramką wejściową